Ons orkest

Een Senioren orkest. Het begrip senioren is in de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. Iemand wordt meestal tot  ‘senior’ genoemd vanaf 50 jaar, in sommige streken in Vlaanderen reeds vanaf 45 jaar. (uit Wikipedia) Bij ons orkest hanteren we geen strikte leeftijdsgrens. Ongeveer 55 jaar is een prima leeftijd.
Het orkest bestaat dus uit leden die in leeftijd variëren van 55 jaar tot boven de 80. Zij komen uit de gehele provincie Fryslân en zelfs daarbuiten. De meeste muzikanten hebben een rijke ervaring met de fanfare muziek en meestal gespeeld (of spelen nog) in een fanfare, harmonie of brassband. Ons repertoire is veelzijdig en voor ieder optreden wordt een special programma vastgesteld afhankelijk van de gelegenheid en/of evenement. Vanaf het begin is de plaats van de repetities in Leeuwarden en sinds 1 mei 2024 in Kurios Kerk te Huizum-West.

Onze repetities vinden wekelijks plaats op de woensdagmiddag
We repeteren van 14.00 uur tot 16.15 uur met een kleine pauze.
Voor aanvang van de repetitie en tijdens de pauze worden de wetenswaardigheden uitgewisseld en is er het persoonlijk contact met de leden onderling. Tijdens de repetitie wordt er geconcentreerd gemusiceerd en is de dirigent de “baas”.