Een optreden aanvragen.

Naast het bestuur is één functionaris aangewezen voor het beheer van de public relations. Alle informatie betreffende de optredens, de ruimte die nodig is en het te spelen programma, worden door de pr-medewerker met de opdrachtgever van het concert besproken. Voor ieder concert wordt in de meeste gevallen een apart programma samengesteld. Wilt u een concert aanvragen of heeft u vragen omtrent een concert? Stuur een mailtje naar concert@fryskseniorenorkest.nl


Wij hebben een muziekbibliotheek van meer dan 200 nummers, onderverdeeld in  concertwerken , koraal-achtige werken , populair en lichte muziek en tenslotte marsen .  Hierdoor zijn wij in staat een
“elck wat wils” programma samen te stellen. Meestal vinden optredens plaats op een woensdagmiddag, maar wij kunnen zeker ook op een andere dag een concert verzorgen.
Onze optredens gaan gepaard met gezelligheid en professionaliteit.
Gezellig samenzijn maar wel op een behoorlijk niveau musiceren.
terug naar de home page