Berichten van het jaar 2023

Agenda weer goed gevuld.

Geplaatst op

Doordat er een bestuursverandering is geweest, moest ook de functie van PR medewerker opnieuw worden ingevuld. Dit is te zien in de agenda waar weer nieuwe concerten aan zijn toegevoegd. Ook de reeds jarenlange contacten zijn behouden en we hebben een mooi concert programma voor de boeg.

Frysk Senioren Orkest, het grootste fanfare orkest in Fryslân.

Geplaatst op

Op dit moment is het niet zeker of het bovenstaande nog helemaal juist is. De concerten en optredens gaan echter gewoon door. ( zie agenda) We hebben nog een aantal vacatures in het orkest en willen graag met u in contact komen als u één van de onderstaande instrumenten en partij bespeelt .

De euphonium sectie heeft ten opzichte van de bezetting van het orkest straks ook behoefte aan nieuwe spelers met ervaring in een fanfare, harmonie of brassband. Een proef-periode van een maand is standaard bij ons orkest.

Wanneer u een bugle bespeelt en kunt meedraaien in de eerste en solo partij bent u ook van harte welkom. Voor beide vacatures geldt 55+ is een mooie leeftijd.

Een warm onthaal.

Geplaatst op

Op de mooiste dag van de week met temperaturen rond de 20 graden kwamen we bij elkaar in de binnentuin van Vegelin State in Joure. De zon scheen volop en dat deed de voorzitter besluiten om het tenue aan te passen. Het jasje kon uit en ook de vlinderstrik verdween. Via onze spreekstalmeester werden de muziekstukken voorgesteld en waar noodzakelijk even uitgelegd. Het werd een gezellig programma met de hoogtepunten uit Conques of Paradise en de Fryske Grienmark meegezongen door de bewoners van Vegelin State. Om 5 uur was het concert afgelopen en kon iedereen nog even nagenieten van een mooi en warm concert. Het was dit jaar 10 jaar geleden, dat we hier het eerste concert verzorgden.

Concert in Beetsterzwaag

Geplaatst op

Op 13 september hebben we in de Ontmoetingskerk in Beetsterzwaag een concert mogen verzorgen. In een behoorlijk bezette kerkzaal konden de aanwezigen genieten van een rijk en gevarieerd concert.
Begonnen met een mars en een koraal-fantasy volgden het wel bekende Air en Hornpipe van de watermusic suite van Handel. Voor de pauze afgesloten met het koraal 67 uit de 120 HYMS voor Brassband het bekende Passion Choral.
Na de pauze opnieuw een koraal en een mars , maar ook het bekende Conquest of Paradize. Hoogtepunt was wel de Fryske Grienmark, waarbij het afsluitende Frysk Folksliet uit volle borst en staande werd meegezongen. Via Elvira Madigan en Song of Freedom werd een prachtige en gezellige middag afgesloten.

Concert in Menaam.

Geplaatst op

Opnieuw mochten we een concert in de prachtige binnentuin van woonzorgcentrum Ny Statelân te Menaam verzorgen. Het publiek zat verdeeld over twee binnenlocaties achter elkaar en op de gaanderijen. Uit de reacties van het publiek bleek, dat we een mooi concert hebben gegeven. Vooral vanaf de gaanderijen klonk het meezingen ons toe. We hopen volgend jaar weer present te zijn

.

Serenade voor 100 jarige Harm Nicolai.

Geplaatst op

Dinsdag middag in de Colle te Kollum werd ons (oud) lid Harm Nicolai verrast met een serenade.
De honderd jarige was blij en ontroerd dat zijn orkest met leden uit heel Fryslân naar hem toe waren gekomen. Zijn orkest immers, hij was één van de eerste leden die destijds was betrokken bij de oprichting van het Frysk Senioren Orkest. Jarenlang (35 jaar ) heeft hij naast zijn muzikale inzet zich beijvert voor het bijhouden van de geschiedenis van het orkest d.m.v diverse plakboeken. Hoe uitzonderlijk deze serenade wel was blijkt uit het feit dat zelfs de Leeuwarder Courant er een artikel aan gewijd heeft. Ook op de site van rtv NOF https://www.rtvnof.nl/harm-nicolai-viert-zijn-honderdste-verjaardag/ is een mooi artikel aan Harm gewijd. Op ons fotoarchief kunt u onder het kopje foto”s 2023 een foto- reportage van deze middag terugvinden. ( foto’s Sake Beerstra RTVNOF en Maarten Bos)

Mooie afsluiting festival

Geplaatst op

Op woensdag 18 oktober waren we present op het Noordelijk Senioren Fesival in de Flambou te Surhuisterveen. Het was dit jaar voor de 19e keer dat het festival plaats vond. Het was een vol programma met 7 orkesten en 6 koren beginnende om 10 uur en de sluiting om 17.00 uur.
Wij waren als laatste orkest gepland en speelden een behoorlijk programma, dat een half uur duurde.
Begonnen met de mars “Unter dem Grillenbanner” , volgde bijna in tegenstelling van de mars de hymne Passion koraal van, J.S. Bach. Om hierna lichtvoetig The Witch and the Saint te spelen. Vervolgens speelde de saxgroep De Notenkraker suite onder leiding van Karl Veen. Daarna was het de beurt aan het bekende stuk A little Prayer. Omdat de arrangeur Willen Flisijn in de zaal zat, vroeg Jouke hem om dit stuk te dirigeren. Een prachtige uitvoering volgde. Daarna speelden we nog de mars “Naar Hoger Doel” om hiermee ons optreden af te sluiten.
Jammer van het late uur van ons optreden. Velen hadden het festival reeds verlaten, zodat de zaal maar magertjes gevuld was. Ook in de verslaggeving van de beide Friese kranten was alleen een foto in het Friesh Dagblad het enige dat aan deze dag herinnerde. Enige verbetering van de PR zal voor het volgende jaar wel nodig zijn en ook organisatorisch is het misschien beter om minder deelnemers op een dag toe te laten.

Zaterdag 11 november organiseerde de activiteitencommissie van MFA de Dobbe te Anjum, een muzikale avond, in samenwerking met Chr. Fanfareorkest Halleluja en het Frysk Seniorenorkest.
Halleluja opende deze avond met een try-out concert van hun werken welke ze zullen spelen op het najaars concours op 25 november. Het was even wennen aan de akoestiek, maar er werd op een behoorlijk niveau gespeeld. Veel tempi wisselingen in het stuk “Where Earth and Sky Meet” van Arend Gerds kwamen goed tot hun recht. Ook het laatste vierdelige stuk “Gulliver’s Travels viel in goede aarde en werd met applaus beloond.
Na de pauze was het de beurt aan het Frysk Senioren Orkest. Nadat de Rainer-March was gespeeld werd ook hier met enthousiasme de Fryske Grienmark ontvangen en het Frysk Foksliet meegezongen. Elvira Madigan van W.A.Mozart was even een rustpunt voordat de mars “Unter dem Grillenbanner werd uitgevoerd. Via Finlandia en Instant Concert met daarin o.a. When the Saints, werd het concert afgesloten met de mars “Amperita Roca. Een staand applaus was de beloning voor deze prachtige uitvoering.
Zoals ook opgemerkt in RTV NOF “Het was een mooie muzikale avond en zeker voor herhaling vatbaar.”

Kerstconcert in Lemmer.

In een uitverkochte sporthal “De Hege Fonnen”, mochten we medewerking verlenen aan het kerstconcert van Het Lemster Mannenkoor.
Om 19.30 uur begonnen, was het helaas om 22.30 uur alweer afgelopen.
Het was genieten van het Mannenkoor, onder leiding van Feike van Tuinen met begeleiding van Dirk Norbruis. Ook liet Dirk Norbruis in het programma enkele orgelimprovisaties horen.
Uiteraard ontbrak de samenzang niet .
Ons eigen programma werd ook zeer gewaardeerd met o.a. A little Prayer, Song of Freedom , Prayer for Ukraine en de mars
The Shining Star.
Toen we ons laatste stuk speelden zong de hele zaal (inclusief koor) mee met het bekende “We wish you a Merry Christmas.”

Terug naar de Home pagina